Aantal patiënten

Aantal patiënten

Het is nog niet zo goed bekend hoeveel mensen aan FNS lijden; de getallen lopen erg uiteen. Schots onderzoek wijst uit dat 15% van alle patiënten die jaarlijks een neuroloog bezoeken FNS-verschijnselen vertonen. Cijfers over Nederland zijn er niet. Als je de Schotse onderzoeken naar Nederland zou vertalen, zouden 85.000 mensen in meer of mindere mate FNS-symptomen hebben, waarvan zo’n 2000-3000 in ernstige mate.

Neuroloog Jon Stone (Edinborough) stelt in zijn Handbook of Clinical Neurology - Functional Neurological Disorders (139) dat tussen de 4 en 12 op de 100.000 inwoners jaarlijks de diagnose FNS krijgen. Dat zou in Nederland neerkomen op zo’n 1350 nieuwe patiënten per jaar.

Ook wel bekend als…

Er zijn veel benamingen voor FNS in omloop, waarvan conversiestoornis de bekendste is. Omdat in het verleden abusievelijk werd gedacht dat FNS een psychische aandoening was, zijn veel van deze benamingen stigmatiserend. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de naam Functioneel Neurologische Stoornis (FNS), of in het Engels Functional Neurological Disorder (FND) voor patiënten het beste de lading dekt.

Stichting FNS bepleit dan ook het gebruik van de term FNS.

Reacties zijn gesloten.