De term Conversiestoornis is geschrapt uit de DSM-5

De DSM-5 is het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. In dit handboek werd gesproken over “Conversiestoornis”. Dit is aangepast in de laatste versie, DSM-5-TR, naar “Functioneel Neurologisch Syndroom”. Dit is een belangrijke aanpassing, omdat hiermee FNS niet langer als psychische aandoening wordt gezien, maar primair als neurologische aandoening.…

Lees meer…